De KNGU heeft  in samenwerking met NOC*NSF  een visie voor een Veilig Sportklimaat ontwikkeld. Wij als vereniging Turnlust onderschrijven deze visie.

 

Het gedrag van trainers, coaches en begeleiders bepaalt in sterke mate de sfeer binnen een vereniging. Een aanmoediging, een compliment en een corrigerende opmerking zijn namelijk van grote invloed op het gedrag van sporters. Zeker op het gedrag van jonge sporters. Voor hen vervult een trainer of een coach vaak een voorbeeldfunctie en maakt vaak een onuitwisbare indruk.

 

Wij hebben als vereniging de visie dat alle trainers bij ons aangesloten een geldige licentie moeten bezitten. Tijdens de opleiding voor deze licentie wordt de aandacht geschonken aan het creëren van een veilig sportklimaat. Ook worden regelmatig bijscholingen voor bestuur en leiding over dit onderwerp gevolgd.

 

Maar ook u als ouders en verzorgers kunt helpen een veilig sportklimaat te realiseren door kinderen te wijzen op sportief gedrag, pestgedrag niet te tolereren en als ouder/verzorger niet onnodig in de kleedkamer te komen. Door sommige kinderen wordt de aanwezigheid van een voor hen vreemde volwassene tijdens het omkleden als onplezierig ervaren. De trainers komen ook niet onnodig in de kleedkamer, als ze er al moeten zijn maken zij van te voren heel duidelijk bekend dat zij binnenkomen.

 

Mocht het toch voorkomen dat uw kind zich onveilig voelt op onze vereniging dan kunt u dat bespreekbaar maken met de leiding in de zaal. Indien dit niet het gewenste resultaat oplevert of u denkt dat dit niet mogelijk is, dan kunt u een beroep doen op het bestuur. Binnen het bestuur is een vertrouwenspersoon aangesteld:

 

 

 

Heeft u geen vertrouwen in leiding of bestuur dan kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon van de KNGU of bij de hulplijn van de NOC*NSF . De gegevens kunt u vinden op de site van de KNGU:

 

www.kngu.nl, klik aan club en sporter, klik aan clubondersteuning, klik aan in de lijst veilig sportklimaat. Daar vind u alle informatie.

© 2020 by Turnlust Geertruidenberg